ວັນ

5 ວິທີປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນຊີວິດກ່ອນອາຍຸ 30

  1. ພະຍາຍາມໃຫ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ: ລອງແຍງແວ່ນເບິ່ງຕົນເອງ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມກັບຕົນເອງວ່າເຮົາເປັນຄົນແນວໃດ, ມີຫຍັງໜ້າສົນໃຈໃນໂຕເຮົາ,   ເຮົາໂດດເດັ່ນຫຍັງແນ່, ຖະໜັດຫຍັງແນ່ ແລະ ມີບຸກຄະລິກແນວໃດທີ່ຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ ຄວນນຳເອົາມັນມາໃຊ້ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ມັນເກີດຜົນທີ່ສຸດ.
  2. ຈັດການກັບສະຖານະການທຸກຮູບແບບ: ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນຊີ ວິດເຮົາສຳຄັນຄື ຕ້ອງມີສະຕິແລ້ວປັນຍາຈະເກີດ, ວິກິດຍັນມີໂອກາດ, ໂອກາດຍັງມີຄວາມຝັນ, ຄວາມຝັນຍັງມີຄວາມຈິງ ຈົ່ງເຮັດກັບມັນໃຫ້ໄດ້.
  3. ກ້າ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ:ຈົ່ງໝັ້ນໃຈວ່າສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດນັ້ນມັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ກ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງຄິດວ່າຕົນເອງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ແນ່ນອນ (ບໍ່ລອງບໍ່ຮູ້ແລ້ວເຮັດກັບມັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ) ແຕ່ການໝັ້ນໃຈນີ້ຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບເຮົາ ແລະ ຄົນອື່ນນຳ.
  4. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ ແຕ່ຫັນມາຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ: ແນະນຳຢ່າງໄປຫວັງເສຍເວລາມົວເມົາຊອກເຮັດແຕ່ວຽກທີ່ມັກທີ່ເຮົາຮັກ ແຕ່ລອງຫັນມາຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ຈະດີກວ່າບໍ່ ຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດ ແລ້ວທ່ານອາດຈະຄົ້ນພົບຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນເອງກໍ່ເປັນໄປໄດ້.
  5. ຢ່າໄປຍອມແພ້ເມື່ອເຈີກັບບັນຫາ: ຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈປະສົບຄວາມສຳເລັດເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມ “ອົດ” ທົນທານບໍ່ທໍ້ແທ້ຕໍ່ບັນຫາທີ່ຈະເຈີ ພ້ອມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ ແລະ ແກ້ໄຂກັບມັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ຫຼາຍໆເພາະໂອກາດບໍ່ໄດ້ມີໃຫ້ຕະຫຼອດ.