ວັນ
ກົງສຸນໃຫຍ່ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈໍາພາກເໜືອລາວ ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງມາເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຍາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ກົງສຸນໃຫຍ່ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈໍາພາກເໜືອລາວ ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງມາເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຍາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ໃນໂອກາດທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນກົງສູນໃຫຍ່ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈໍາພາກເໜື...