ວັນ

ອັນຕະລາຍ ຈາກການໃຊ້ມືຖື ໃນທີ່ມືດ ເປັນເວລາດົນໆ

ເມື່ອເຮົາພິມຂໍ້ຄວາມ, ຕ້ອງເລື່ອນເບິ່ງພາບໄປຕະຫຼອດເວລາ ລວມທັງເວລາກ່ອນນອນຢູ່ເທິງຕຽງ ເຮັດໃຫ້ພາບການຫຼິ້ນມືຖືໃນຫ້ອງນອນເປັນພາບທີ່ລຶ້ງຕາ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາຂີ້ຄ້ານເຖິງຈະປິດໄຟແລ້ວກໍຍັງຄົງນອນຫຼິ້ນມືຖືຢູ່ຕໍ່ໄປອີກ ໃຊ້ເວລາດົນໄປ ແລະ ຫຼິ້ນໄປເລື້ອຍໆ ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສຸຂະພາບຕາຂອງເຮົາເປັນຕົ້ນວ່າ:

  1. ສ່ຽງຕໍ່ອາການແສບຕາ, ຕາແຫ້ງ, ນໍ້າຕາໄຫຼອອກມາເອງ.
  2. ປວດກະບອກຕາ, ເຈັບຫົວ.
  3. ສາຍຕາເລີ່ມບໍ່ຊັດເຈນຟາງມົວ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາສັ້ນຢ່າງໄວວາ.
  4. ມີໂອກາດເປັນໂລກຕໍ້ຫີນ.
  5. ເສັ້ນປະສາດຕາຖືກທໍາລາຍຈາກການເບິ່ງເຫັນຟາງມົວຫຼາຍຂຶ້ນ.
  6. ອາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕາບອດໄດ້.