ພິທີ ມອບ-ຮັບ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

16/09/2022

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ