ພິທີຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນ ສສ ຫວຽດນາມ

16/09/2022

ພິທີຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນ ສສ ຫວຽດນາມ

 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ