ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຫ້ອງວ່າການແຂວງຜົ້ງສາລີ

• ໂທ/ແຟກ: 088 210............................

• E-mail:.............................................

• ລະບົບ ສົນທະນາພາກລັດ (G-chat): In-out.pv.ph 

• ລະບົບແຊ່ ແລະ ໃຊ້ເອກະສານຮ່ວມກັນ (G-share/G-drive): In-out.pv.ph

 

 

 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ