ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ♦ ຍອດພູຟ້າ

♦ ບ້ານເຜົ່າມົ້ງ

♦ ຫາດສາ

♦ ສວນຊາ 400 ປີ

♦ ພິພິດທະພັນຊົນເຜົ່າ

♦ ເຂດເມືອງເກົ່າ

♦ ດ່ານຊາຍແດນສົບຮຸນ-ໄຕຈາງ1. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທາດມິ່ງຂັວນພູຟ້າ:

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ............

2. ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລວມມີ 15 ຊົນເຜົ່າ:

1.ຊົນເຜົ່າ....................................................................................................................

3. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ສວນຊາ 400 ປີ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ............

 

 

 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ