ລະບົບ ສົນທະນາພາກລັດ G-chat

 ►ເວັບໄຊເຂົ້າໜ້າຕາງແອບ (G-chat):  https://g-chat.gov.laທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມລະບົບສື່ສານພາກລັດ ຕາມລິ້້ງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣ G-Chat (ສຳລັບແອນດອຍ)

ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣ G-Chat (ສຳລັບໄອໂຟນ) New Version 


      ລະບົບໂປຣແກຣມສົນທະນາພາກລັດ (G-Chat) ແມ່ນ ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານສົນທະນາ ກັນພາຍໃນອົງການ ຈັດຕັ້ງພາກພັກ-ລັດ: ແບບຂໍ້ຄວາມແລ້ວ, ແບບສຽງ ແລະ ແບບວີດີໂອ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງສາມາດຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ ຟາຍປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຟາຍເອກະສານ, ຟາຍຮູບພາບ, ຟາຍ ວີດີໂອ, ຟາຍສຽງ. ລະບົບມີຄວາມປອດໄພ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ສູງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີການເຂົ້າລະຫັດຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໂປຣແກຣມຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
                                                                                                                                   

 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ