ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ E-office

 ເວັບໄຊໜ້າຕາງລະບົບ (E-office): https://e-office.gov.la    ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ເປັນລະບົບ ການບໍລິຫານວຽກງານຫ້ອງການໃນຮູບແບບ ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງ ເຮັດວຽກໃນຮູບແບບອອນລາຍ(Online System) ຜ່ານເວັບບຣາວເຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມມືຖື (App) ປະກອບມີ ການຈັດເກັບບັນດາເອກະສານ  ຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ, ລວມທັງການມອບໝາຍວຽກງານຂອງຫົວໜ້າພະແນກ->ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມວຽກງານໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຂອງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ຍັງມີຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງກອນ. 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ