ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງາຍ ເມືອງຜົ້ງສາລີ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງາຍ ເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແຫ່ງທຳອິດ ຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງເລີ່ມມີການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ໃນປີ 2000 ແລະ ສຳເລັດສົມບູນໃນປີ 2003, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງກະແສໄຟຟ້າແຮງກາງ ສົ່ງມາໃຫ້ເທດສະບານແຂວງໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ອ້ອມຮອບເຂື່ອນປະກອບມີປ່າໄມ້ນາໆພັນ ເຊິ່ງເໝາະເປັນບ່ອນອາໄສຂອງສັດປ່ານາໆຊະນິດ ແລະ ໃຕ້ນ້ຳເທິງເຂື່ອນ ມີປານາໆຊະນິດອາໄສຢູ່ ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງ ໃນການທຳມາຫາກິນ ຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ພໍປະມານ, ມີໄລຍະທາງຫ່າງຈາກເທດສະບານ ຂຶ້ນໄປທາງເໜືອ 36 ກິໂລແມັດ.