ໜອງກິນນາລີ ເມືອງຜົ້ງສາລີ.

ໜອງກິນາລີ ເປັນໜອງທີ່ມີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຍາວນານ ແລະ ເປັນໜອງ ທີ່ສັກສິດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ກໍ່ຍັງມີການຄົບລົບນັບຖື ຂອງຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງ ຈົນມາເຖິງທຸກວັນນີ້, ທີ່ຕັ້ງຂອງໜອງ ບໍ່ໄກຈາກເທດສະບານແຂວງພໍເທົ່າໃດ, ເຊິ່ງມີໄລຍະທາງຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ ຂຶ້ນໄປທາງເໜືອ 5 ກິໂລແມັດ.