ປ່າສະຫງວນ ພູແດນດິນ ເມືອງຜົ້ງສາລີ

ປ່າສະຫງ່ວນແຫ່ງຊາດພູແດນດິນ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງເມືອງຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງມີຊາຍແດນທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງສຳພັນ, ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງຍອດອູ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງຜົ້ງສາລີ, ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ທີ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມອຸດົມ ສົມບຸນດ້ວຍລະບົບນີເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈັດ ເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາສັດນ້ຳ, ສັດປ່າໃຫ້ດຳລົງຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຕາມທຳມະຊາດ ເພື່ອສ້າງເປັນຈຸດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ, ມີໄລຍະທາງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ 76.2 ກິໂລແມັດ.