ພູຟ້າ

ພູຟ້າ

ພູຟ້າ ແມ່ນມິ່ງຂັວນຂອງຊາວເມືອງ ເທດສະບານແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນພູທີ່ສວຍສົດງົດງາມ, ຕັ້ງຢູ່ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງຕົວເມືອງຜົ້ງສາລີ; ພູຟ້າມີຄວາມສູງ 1,625 ແມັດ ທຽບຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ, ມີຂັ້ນໄດຂຶ້ນ 863 ຂັ້ນ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ທັງໜົດ 200 ເຮັກຕາ. ເປັນພູທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເຕັມໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ອັນດົກໜາ ແລະ ພືດພັນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ. ພືດດັ່ງກ່າວ ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຢາສະໜູນໄພ, ຊາວເມືອງເທດສະບານແຂວງ ເຄີຍໄປເອົາ ພືດພັນຮາກໄມ້ຕ່າງໆ ມາປຸງເປັນຢາພື້ນເມືອງ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຍາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນບ່ອນເພິ່ງພາອາໄສ ຂອງສັດປ່າຕ່າງໆນາໆ. ເມື່ອກ່ອນມີຮອດຊ້າງ, ເສືອ, ແຮດ ປະຈຸບັນເຫັນພຽງແຕ່ຟານ, ລີງ, ນົກ ແລະ ໜູປ່າ ເທົ່ານັ້ັນ....

Read more...